Blessed

Ik ben niet gelovig, nooit geweest. Reeds als klein kind was ‘geloof’ voor me afwisselend een grap en een sprookje.

Toen ik zes was kregen we het verhaal van de vissen: (Johannes 21, 5-7)

blog1.jpg

5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen.
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.
7 De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp zichzelven in de zee.

De juf vroeg ons om dit verhaal te tekenen. Dat deed ik graag, en we hadden zo een heel klein langwerpig boekje waar we na de les elke keer mochten in tekenen wat we geleerd hadden. Voor mij hadden de verhalen niet meer waarde dan de voorleessprookjes die me ’s avonds werden voorgelezen. Om de bijbel te ‘begrijpen’ heb je fantasie en inlevingsvermogen nodig, dus ik tekende een mannetje met geel haar in een heel smal speedbootje. 

En ik kreeg onder m’n voeten. Want Jezus was geen punker. En Jezus zat niet in een speedboot.

Toen ik veertien was,  hadden m’n katholieke scholen reeds het tegenovergestelde bereikt van wat ze wilden bereiken met me. Door hun kleingeestige en hypocriete visies op mijn creatieve geest hadden ze reeds alles wat ook maar enigszins in de richting van geloof zou kunnen wijzen gefnuikt en was het enige dat overbleef een opstandige en sceptische tiener die terugdeinsde voor Jezus, God, Christus en alles wat er omheen gewikkeld zat.

Ik ging naar de les zonder mijn bijbel.De leerkracht godsdienst verwittigde me dat ik ‘m moest meebrengen. Ik zei: “ik wil niet.’ Ze vroeg me waarom, ik zei “omdat ik niet geloof.”. Haar antwoord was: “Als je je bijbel de volgende keer niet meebrengt heb je strafstudie.”. Ik had m’n boek de volgende les niet mee en ik kreeg strafstudie. De eerste en enige keer in m’n leven dat ik strafstudie heb gekregen trouwens. En mijn bijbel heb ik nooit meer meegenomen.

Alles wat me ooit is bijgebracht over geloof was gespeend met negativiteit. Godsdienst is luisteren, vooral niet meedenken. Godsdienst is respect hebben en geen respect terugkrijgen. Godsdienst is een mooi verhaal verstikt zien worden tussen muren van angst. De Kerk heeft schrik voor verandering.De godsdienstleraars hadden schrik voor mijn open geest. Ik was nochtans een makkelijk ‘geloverke’ geweest als ze het iets beter hadden aangepakt. Het was niet moeilijk geweest. “Mieke, wat denk jij dat dit betekent? Hoe zou jij dit toepassen in je leven? Als je dit verhaal leest, denk je dat je ooit zelf al zo iets hebt meegemaakt?”

Dit is geen ode aan het geloof zoals wij het kennen. Er is geen God. Als er een God was, dan was hij wel al zo verstandig geweest om te beseffen dat het allemaal een beetje z’n petje te boven ging, en had hij de fakkel doorgegeven of gedelegeerd. God is Almachtig, net daarom zou God deze wereld niet toelaten.

In je leven zijn er mensen die je vertellen dat je je net beter eens aan de andere kant kan leggen. Ik ken mensen die water in wijn kunnen veranderen. Ik bemin mijn goden.

Dit is een stille ode aan m’n vrienden. Dat zijn mijn Goden. We zijn allemaal evenveel apostel als God, en we kunnen de rollen goed verdelen naargelang het nodig is. Ik voel me gezegend, omdat ik vrienden heb die me door en door kennen. We zijn zo menselijk als we maar menselijk kunnen zijn, soms irriteren we ons aan elkaar. Soms hebben we woorden. We gaan niet altijd akkoord met elkaar. We hebben het ook niet altijd goed voor met iedereen, zo naief zijn we niet. Maar we willen het beste voor elkaar. We weten hoe we de ander kunnen laten gaan met een warm gevoel.

Of zoals André van Duin het zo mooi kon zingen:

Een echte vriend die vind je pas
Wanneer je zelfs niet lacht
Die sleept jou door het donker van de nacht
tot je weer lacht.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Blogging

Een Reactie op “Blessed

  1. linds

    zie je wel dat er een stukje Jezus in ons allen schuilt !! Zelfs in U Mieke … zelfs in u … :-) (maar jij bent even goed mijn God … dat weet je wel)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s